Hovedside

Servicetilbod

Inkludert i prisen:
- Bruk av straum og ved.
- Bruk av robåt og redningsvestar.

Høve til å kjøpe fiskekort
Sesong: 1.mai - 23.des.
Rike høve til sportsfiske i området.

Høve til å sjå og evt. kjøpe kunsthandverk

Sengetøy kan leigast.

Sluttreingjering kan kjøpast
Ta kontakt for rabatt ved langtidsleige.